กู้ข้อมูล Surface

เมื่อข้อมูลหายจาก Surface หรือเครื่องไม่สามารถเปิดติด บูทไม่ขึ้น หรือฮาร์ดดิสของคุณเสีย ในเคสที่เสียหายจากอุปกรณ์ภายใน หัวอ่าน หรือ Bad Sector จำนวนมากบนหน้าจาน ที่ไม่สามารถแก้ไขด้วยซอฟแวร์ เนื่องจากสินค้าทุกรุ่นของ Microsoft รุ่นนี้การกู้ข้อมูลที่มีการแกะ หรือ ถอดจานออกมากู้ภายในแล็บ จะทำให้ประกันหมดทันที

กู้ข้อมูล surface