ร้อน ร้อน ร้อนนนนนน จน CD เปิดไม่ได้ (เกี่ยวกันได้ไง)