รับกู้ข้อมูล

โอกาสกู้ได้ 95% หากส่งเราเป็นมือแรก และการเปิดอุปกรณ์ด้วยผู้เชี่ยวชาญจาก ATL จะไม่ทำให้ประกันขาด สำหรับยี่ห้อ WD, Seagate