รับนักศึกษาฝึกงานปี 61 ในสายไอที บัญชี กราฟฟิคดีไซน์ ทำงานจริง มีค่าตอบแทน