ExchangeTower

กู้ข้อมูลสาขาบางนา

กู้ข้อมูลบางนา เนื่องจากมีพัสดุและงานส่งกู้ข้อมูลเข้ามาเป็นจำนวนมาก และการคัดแยกของฝ่ายอาคารอาจเกิดความล่าช้า เราจึงเพิ่มช่องทางสาขาบางนา สำหรับรับพัสดุไปรษณีย์โดยตรง: รับพัสดุเท่านั้น ไม่สามารถ walk in ได้

Details