กู้ข้อมูล ไวรัส ภาษาต่างดาว

รับกู้ข้อมูลจากแฟลขไดรฟ์ flash drive, thumb drive ทุกชนิด ที่โดนไวรัสเล่นงานไฟล์จนกลายเป็นภาษาต่างด้าว กู้ได้ครบ หรือ สูงถึง 90%

แนะนำให้หยุดใช้งานทันที ห้ามฟอร์แมตหรือสแกนไวรัส