ไวรัส ล็อคไฟล์

กู้ไฟล์โดนไวรัส bitlocker cryptowall ปัจจุบันปิดรับกู้ชั่วคราว เนื่องจากไวรัสทำการออกเวอร์ชั่นใหม่ 3.0 มีการแก้ไข Bug ในการถอดรหัสด้วยเครื่องมือภายนอกครับ