แก้ไขปัญหา กู้คืนข้อมูลจาก Notebook ที่ติด Bit Locker เข้า Window ไม่ได้ เรียกหา Bit Locker Recovery Key

กู้ข้อมูลจาก Notebook ที่เปิดไม่ได้ ติด Bit Locker โดยผู้เชี่ยวชาญงานกู้ข้อมูล ถอดรหัสอุปกรณ์และวิเคราะห์ปัญหา ค้นหาอาการเสีย หรือ สาเหตุของการเปิดใช้งาน Bit Locker โดยไม่ตั้งใจ

ssds-macbooair-install

การกู้ข้อมูลจากฮาร์ดดิสก์ที่ติด Bit Locker

กู้ข้อมูล Bit Locker Data recovery Bit Locker

https://youtu.be/IEpqLCTzCjE