กู้ข้อมูลฮาร์ดดิส Dlink

เมื่อ NAS ยี่ห้อ Dlink ของคุณเสีย ในเคสที่เสียหายจากอุปกรณ์ภายใน หัวอ่าน หรือ Bad Sector จำนวนมากบนหน้าจาน ที่ไม่สามารถแก้ไขด้วยซอฟแวร์ สามารถนำส่งกับ ATL Recovery ได้ทันที ประกันไม่ขาด

dlink data recovery