ค่าบริการกู้ข้อมูล ส่วนลด และขอใบเสนอราคาออนไลน์

ส่งเช็คฟรี ทราบผลใน 1 วัน

 

Type / อุปกรณ์ Capacity / ความจุ Min / เริ่มต้น
Max / สูงสุด
Hard Disk PC 3.5″,
Notebook 2.5″ IDE,SATAทั้งแบบ Internal HD, External HDD
≥ 250 GB  2,000 6,000
 500 GB  3,000 7,000 8,000
1.0 TB  3,000  8,000 9,000
2.0 TB  4,000 11,000 12,000
3.0 TB  5,000 14,000 15,000
4.0 TB  6,000 17,000 18,000
5.0 TB ขึ้นไป โทรสอบถาม โทรสอบถาม
HDD กล้องวงจรปิด  9,000 บาทต่อ 1TB  
     
Flash Drive, Thumb Drive 16 GB / 32 / 64 GB 2,000 4,000
       
Micro SD, SD Card, CF 16 GB / 32 / 64 GB 2,000 4,000
       
SSD “Solid State Drive” ทุกความจุ  5,000 14,000
     
Synology, Qnap, Buffalo Nas ทุกรุ่น รวมถึง Server
File Sharing
RAID  – โทรสอบถาม
Non RAID  – โทรสอบถาม
 ทำลาย HDD, Clone HDD  Software / Hardware 200  1,000
iPhone
(Multimedia Only)
32 GB ตกน้ำ, เปิดไม่ติด = 8,000 แตก, หักงอ = 15,000
  64 GB ตกน้ำ, เปิดไม่ติด = 12,000 แตก, หักงอ = 20,000
 Restore, Update, Delete   ไม่สามารถกู้ข้อมูลได้   
Android ทุกรุ่น

(Multimedia Only)

≤ 32 GB 8,000 
≤ 64 GB

โปรโมชั่นส่วนลด “สำหรับลูกค้าบุคคลหมดเขต 31 กรกฎาคมนี้เท่านั้น”

รายละเอียดและวิธีการส่งกู้ข้อมูล

  1. กู้ข้อมูลใน Clean Room ที่ผู้ผลิตให้การรับรอง ส่งเคลมได้ทันที เมื่อทำการกู้ข้อมูลเสร็จ
  2. ค่าบริการจะคิดตามความจุทั้งหมด, อาการเสีย และความยากง่าย โดยเราจะเสนอราคาหลังจากตรวจเช็คอุปกรณ์แล้ว 1 วัน (ตรวจเช็คฟรี)
  3. เมื่อเสนอราคาแล้ว ลูกค้าตอบรับใบเสนอราคา จะใช้เวลากู้อีกประมาณ 3-5 วัน หากลูกค้าไม่ตกลงกู้ ไม่มีค่าใช้จ่าย
  4. หากไม่สามารถกู้ไฟล์ข้อมูลตามที่ระบุมาได้ จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น (ยกเว้นค่าส่งไปรษณีย์ 100-200 บาท)
  5. Server | Nas ที่มีระบบ Raid ไม่มีค่าตรวจเช็ค
  6. * ทางเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้า ลบทันทีหลังจบงาน
  7. ** ก่อนการดำเนินการสามารถเซ็นสัญญาบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการไม่เปิดเผยข้อมูลหรือ Non-Disclosure Agreement กับลูกค้าได้
  8. ** หากผ่านการเปิดอุปกรณ์ หรือแก้ไขมาก่อนแล้ว จะถือว่าประกันขาด ไม่รับเคลม / เปลี่ยนอุปกรณ์ ออกเอกสารรับรองใดๆ
  9. ** หากผ่านการเปิดอุปกรณ์ด้วยศูนย์กู้ข้อมูลอื่นมาก่อนแล้ว จะเสนอราคาในอัตรา ส่งต่อกู้ข้อมูลต่างประเทศ ทันที 

กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจว่ากำลังจะส่งกู้ข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริง เพราะการกู้ข้อมูลผิดวิธีทำให้คุณเสียข้อมูลสำคัญไปอย่างถาวร >>ตรวจสอบยังไง<<