ซ่อมและรับกู้ข้อมูลจาก SSD ทุกยี่ห้อ 

สอบถามเพิ่มเติม โทร 081 318 4466

 • Intel®

 • SanDisk®

 • Western Digital “WD”

 • OCZ® Technology

 • Patriot Memory®

 • Samsung®

 • Micron®

 • Kingston Technology®

 • STEC®

 • PNY Technologies®

 • Transcend®

 • Other*

รับกู้ข้อมูล SSD

SSD เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ที่ข้ามขีดจำกัดด้านความเร็ว การประหยัดพลังงาน และการกระแทกของฮาร์ดดิสก์แบบแม่เหล็กจานหมุน เริ่มมีการใช้งานกันมากขึ้น ทั้งในโน๊ตบุ๊ต คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ หรือแม้แต่งานระบบในองค์กรขนาดใหญ่ ศูนย์กู้ข้อมูล ATL จึงพัฒนาเทคโนโลยีการกู้ข้อมูลอุปกรณ์ดังกล่าวโดยตรง

 • หาก SSD ที่คุณใช้ไม่มีในตารางข้างต้น ไม่ต้องกังวลใจ ให้ปรึกษากับทีมงานเพื่อวิเคราะห์และประเมิณโอกาสเบื้องต้น สำหรับการหาเครื่องเทียบเคียงเพื่อกู้ข้อมูล

ข้อแตกต่างจากฮาร์ดดิสก์ คือ SSD จะเก็บข้อมูลในหน่วยความจำแฟลชชิพ NAND ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียข้อมูลเนื่องจากความเสียหายทางกลหรือฮาร์ดแวร์ เช่นเกิดปัญหาหัวอ่านหรือมอเตอร์เสีย แต่ทั้งนี้โอกาสกู้ข้อมูลของ SSD เมื่อเกิดปัญหาย่อมมีโอกาสที่ได้ต่ำกว่า คือ 50:50

ความซับซ้อนทางเทคนิคของ SSD ทันทีที่ SSD เสีย หรือ เพียงแค่ฟอร์แมต ลบผิด ทำให้สูญหายไปอย่างถาวร นี่คือข้อเสียสำคัญของ SSD ไดรฟ์

ssds-macbooair-install

 

แล็บกู้ข้อมูล ATL Recovery ค้นพบว่า ปัญหาต่อไปนี้เป็นปัญหาที่มักเกิดขึ้นกับ SSD ของคุณ 

 

 • Electronics component failure

 • Controller chip failure

 • Flash cell degradation

 • Data corruption due to power surges or failures

 • Damage to printed circuit boards

 • Damage to connectors

 

 • นอกจากนี้อุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ SSD จะเสี่ยงต่อการสูญเสีย เช่น ข้อผิดพลาดของมนุษย์ ลบผิด ฟอร์แมตผิด, ไวรัสคอมพิวเตอร์, ภัยธรรมชาติและซอฟต์แวร์ โปรแกรมทำงานผิดพลาด Not Responding, Corrupt
 • ปกติการกู้คืนข้อมูลจาก SSD จะสามารถทำได้ยากกว่าฮาร์ดดิสก์ เนื่องจากทางเทคนิคที่เป็นเอกลักษณ์ของ SSD และใช้เทคโนโลยีแฟลช เช่น การถอดรหัสแบบซับซ้อนโครงสร้างข้อมูลของแต่ละยี่ห้อ เฉพาะการจัดเก็บข้อมูลและตัวควบคุมชิป

รับกู้ข้อมูลจาก SSD ทุกยี่ห้อ ส่งเช็คฟรี https://www.atlrecovery.net/contact/