เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด เราจะใช้บริการขนส่งของ 3rd Party เช่น Line Man และ Lalamove

ทางเราจะเก็บค่าเข้ารับทันที 200 บาท ในตอนที่เข้ารับ โปรดบรรจุอุปกรณ์และเตรียมเงินให้พร้อม

Fill out my online form.