กู้ข้อมูล mov

กู้ข้อมูล ไฟล์ mov ที่ลูกค้า format ผิดกลับคืนสมบูรณ์ จากที่ลูกค้าพยายามกู้แล้วแต่ไฟล์เสียหายเปิดไม่ได้

กู้ข้อมูล mov