กู้ข้อมูล harddisk ที่ทำตก ด้วยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ (พร้อมบริการเสริมเคลมเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันที หากยังอยู่ในประกัน)