กู้ข้อมูล Hdd ไม่หมุน เสียงดัง ติ๊ดๆ

กู้ข้อมูล Harddisk ไม่หมุน และมีเสียงดังติ๊ดๆ ภายใน ได้ 100% โดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับ Certificate เฉพาะทางจาก Seagate

Seagate_BK_3-500x500