กู้ข้อมูล Seagate

การ กู้ ข้อมูล จาก ฮาร์ดดิสก์ ที่ เสีย ของ Seagate

เมื่อทำฮาร์ดดิสก์ตก หรือ มีปัญหา ไม่หมุน ไม่อ่าน ส่งมากู้ข้อมูลโดยตรงกับ ATL สามารถเคลมได้ทันที ประกันไม่ขาด