กู้ไฟล์ .pst ขนาดประมาณ 10 GB ด้วยเครื่องมือที่สามารถซ่อม Bad Sector บนหน้าจานได้ถึง 97% ทำให้ข้อมูลในอีเมล์ ไม่เสียหายแม้แต่นิดเดียว