กู้ข้อมูล ASUS

เมื่อ Notebook หรือ PC ยี่ห้อ ASUS ของคุณเสีย ให้ทำการติดต่อศูนย์บริการ เพื่อเช็คประวัติการรับประกันที่นี่

แยกเป็นสองกรณีคือ

  • การกู้โดยที่ไม่ต้องเข้าแล็บ การกู้ข้อมูลในรูปแบบดังกล่าว อาจทำได้โดยช้ซอฟแวร์การกู้ข้อมูลคุณภาพสูงของ ATL ซึ่งจะสามารถทำการกู้ไฟล์ข้อมูลได้ครบถ้วน หรือ สูงถึง 95% จากข้อมูลเดิม
  • การกู้โดยต้องเข้าแล็บ เป็นการกู้โดยการถอดหน้าจานออกมาแก้ไขในห้องแล็บ การกู้ข้อมูลดงักล่าวจะต้องมีการเปิดฝาครอบอุปกรณ์ ซึ่งทางเราจะทำการแจ็งลูกค้าก่อน เพื่อให้ลูกค้ายอมรับการเปิดอุปกรณ์เพื่อทำการกู้ข้อมูล

หากสินค้ายังอยู่ในระยะประกัน ATL Recovery สามารถกู้ข้อมูลจากผลิตภัณฑ์ยี่ห้อดังกล่าวได้โดย ที่ไม่ทำให้การรับประกันหมดไป สามาถนำส่งมากู้ได้ทันทีที่สำนักงานครับ

asus_vivobook_s200_touchscreen_win_8_notebook_2