เสียบ External HDD ไม่เจอ หรือให้ format อย่างเดียว