กู้ข้อมูล – mac – time machine

อันดับ 1 ของผู้เชี่ยวชาญในอุปกรณ์ OSX, IOS ทำให้เราสามารถกู้ข้อมูลได้เกือบทุกชนิดในยี่ห้อ Apple