วงจรไหม้ hdd

กู้ข้อมูล ฮาร์ดดิส ไหม้

กู้ข้อมูล ฮาร์ดดิส ไหม้ Harddisk WD หรือ Seagate ไหม้ ส่งคืนลูกค้าปริญญาโท ได้สมบูรณ์ 100% อย่าเสี่ยงที่จะหาวงจรมาเปลี่ยนเอง เพราะวงจรที่จะใช้แทนกันได้ ต้องตรงรุ่นและเฟิรม์แวร์เดียวกัน  ซึ่งไม่ง่ายเลยที่จะหาได้  และหากรุ่นไม่ตรงแล้วมาใส่ จะเสียหายหนักถึงภายในหัวอ่าน เรียนรู้เพิ่มเติม

Details