กู้ข้อมูลจาก Flash Drive / Sd แก้ write protected

ลูกค้ากู้ไฟล์เอกสารสำคัญต่างๆ รวมทั้งโปรแกรมบัญชี จากแฟลชไดรฟ์ เมมโมรี่ได้ครบ 100%

write-protect