กู้ข้อมูลไฟล์ ภาษาต่างดาว

รับกู้ข้อมูลจากแฟลขไดรฟ์ flash drive, thumb drive ทุกชนิด ที่ไฟล์กลายเป็นภาษาต่างด้าว กู้ได้ครบ หรือ สูงถึง 90%

แนะนำให้หยุดใช้งานทันที ห้ามฟอร์แมตหรือลบข้อมูลเหล่านั้น