กู้ข้อมูลจากอุปกรณ์ที่ติด Bit Locker เข้า Window ไม่ได้ เรียกหา Bit Locker Recovery Key

กู้ข้อมูลจาก Notebook ที่เปิดไม่ได้ ติด Bit Locker โดยผู้เชี่ยวชาญงานกู้ข้อมูล ถอดรหัสอุปกรณ์และวิเคราะห์ปัญหา ค้นหาอาการเสีย หรือ สาเหตุของการเปิดใช้งาน Bit Locker โดยไม่ตั้งใจ

BitLocker เป็นเครื่องมือสำหรับเข้ารหัสไดรฟ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบปฏิบัติการ Windows ซึ่งคุณสามารถแก้ไขปัญหาของ BitLocker ได้ดังนี้:

  1. ใช้รหัสการเข้ารหัส BitLocker: หากคุณต้องการเปิดไดรฟ์ที่มีการเข้ารหัส BitLocker คุณต้องมีรหัสการเข้ารหัสที่ถูกต้อง คุณสามารถป้อนรหัสการเข้ารหัสนั้นเพื่อเข้าถึงไดรฟ์ของคุณ
  2. ใช้รหัสซุปเปอร์ของ BitLocker: หากคุณไม่สามารถเข้าถึงไดรฟ์ของคุณด้วยรหัสการเข้ารหัส BitLocker คุณสามารถใช้รหัสซุปเปอร์เพื่อเข้าถึงไดรฟ์นั้น รหัสซุปเปอร์นี้สามารถสร้างได้โดยผู้ดูแลระบบ
  3. ใช้การกู้คืนรหัสการเข้ารหัส BitLocker: หากคุณไม่สามารถเข้าถึงไดรฟ์ของคุณด้วยรหัสการเข้ารหัส BitLocker หรือรหัสซุปเปอร์ คุณสามารถใช้การกู้คืนรหัสการเข้ารหัส BitLocker ที่คุณได้สร้างไว้ก่อนหน้านี้ โดยการเชื่อมต่อไปยัง Microsoft Account หรือ USB drive ที่มีไฟล์เก็บรหัสการเข้ารหัส
  4. ใช้คำสั่ง manage-bde: คำสั่ง manage-bde คือคำสั่งที่ใช้ในการจัดการ BitLocker บน Windows คุณสามารถใช้คำสั่งนี้เพื่อแก้ไขปัญหา BitLocker ต่างๆ ได้ เช่น การเปิดใช้งาน BitLocker, การเปลี่ยนรหัสการเข้ารหัส เป็นต้น

หากขั้นตอนทั้งหมดนี้ยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในไดรฟ์ได้ ทางเลือกสุดท้ายคือการติดต่อผู้เชี่ยวชาญการกู้ข้อมูล ATL Data Recovery เพื่อตรวจเช็ค หาสาเหตุ และปลดล็อคอุปกรณ์ของคุณ โทร 0813184466

ssds-macbooair-install

การกู้ข้อมูลจากฮาร์ดดิสก์ที่ติด Bit Locker

กู้ข้อมูล Bit Locker Data recovery Bit Locker

https://youtu.be/IEpqLCTzCjE