กู้ข้อมูล ฮาร์ดดิส ไหม้ Harddisk WD หรือ Seagate ไหม้ ส่งคืนลูกค้าปริญญาโท ได้สมบูรณ์ 100%

อย่าเสี่ยงที่จะหาวงจรมาเปลี่ยนเอง เพราะวงจรที่จะใช้แทนกันได้ ต้องตรงรุ่นและเฟิรม์แวร์เดียวกัน  ซึ่งไม่ง่ายเลยที่จะหาได้ 

และหากรุ่นไม่ตรงแล้วมาใส่ จะเสียหายหนักถึงภายในหัวอ่าน

เรียนรู้เพิ่มเติม