กู้ข้อมูล SSD Not Detect มองไม่เห็นไดรฟ์ ร้อน วงจรไหม้ เปิดไม่ติด ค้างช้า Scan Disk ไม่ผ่าน

กู้ข้อมูลจาก SSD Pcie M2 Sata Nvme ด้วยเครื่องมือที่ดีที่สุด โดยผู้เชี่ยวชาญงานกู้ข้อมูล SSD Solid State Disk โดยตรง รองรับทุกพอร์ตเชื่อมต่อ 

SSD” “Solid State Drive”

เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบหนึ่งที่ไม่ใช้ชิ้นส่วนกลมกลวงเหมือนฮาร์ดดิสก์ แต่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์แทน ซึ่งมีความเร็วในการอ่านและเขียนข้อมูลที่เร็วกว่าฮาร์ดดิสก์มาก

หาก SSD ของคุณไม่ปรากฏอยู่ในระบบเมื่อเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ อาจมีสาเหตุเกิดขึ้นได้หลายประการ เช่น

  • การเชื่อมต่อไม่สมบูรณ์: ตรวจสอบว่าสายเชื่อมต่อระหว่าง SSD กับเมนบอร์ดหรือสายไฟจ่ายไฟถูกต่ออย่างถูกต้องและแน่ใจว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เปิดอย่างเต็มที่
  • ค่าไบออสไม่ถูกตั้งค่า: ตรวจสอบว่าค่าไบออสสำหรับ SSD ได้ถูกตั้งค่าไว้อย่างถูกต้อง โดยเข้าไปที่ BIOS ของเครื่องคอมพิวเตอร์และตรวจสอบการตั้งค่าของ SSD ว่าถูกต้องหรือไม่
  • มีปัญหากับ SSD: อาจมีปัญหาทางฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์กับ SSD โดยเฉพาะเมื่อ SSD มีอายุการใช้งานหรืออาจมีการใช้งานที่ผิดปกติ เพื่อตรวจสอบปัญหานี้ คุณสามารถใช้โปรแกรมตรวจสอบสุขภาพของ SSD เพื่อตรวจสอบว่ามีปัญหาหรือไม่

กรณีที่คุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยวิธีข้างต้น และ คุณไม่ต้องการข้อมูลภายใน สามารถส่งเคลมหรือเปลี่ยนตัวใหม่ได้ทันที

SSD ของคุณเสีย และคุณต้องการ กู้ข้อมูล

คุณอาจต้องพิจารณาใช้บริการกู้ข้อมูลจากบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านนี้ เนื่องจาก SSD มีระบบการทำงานที่ซับซ้อนและมีการเข้ารหัสข้อมูลที่ยากต่อการเข้าถึงข้อมูลในกรณีที่เสียหาย

บริษัทกู้ข้อมูลมักจะมีเครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่เชี่ยวชาญที่สามารถใช้เพื่อสแกนและกู้ข้อมูลจาก SSD ที่เสียได้ การกู้ข้อมูลมักเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและมีความซับซ้อนขึ้นอยู่กับระดับของความเสียหาย แต่บางครั้งก็ไม่สามารถกู้ข้อมูลได้ 100% ทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตามการเลือกบริษัทกู้ข้อมูลที่มีความชำนาญและมีความเป็นมืออาชีพเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อเพิ่มโอกาสในการกู้ข้อมูลสูงสุดและลดความเสี่ยงในการสูญเสียข้อมูลที่เหลืออยู่ใน SSD ของคุณในกรณีที่การกู้ข้อมูลไม่สำเร็จ

แนะนำให้คุณติดต่อ ศูนย์กู้ข้อมูล ATL Recovery เพื่อกู้ข้อมูลสำคัญกลับคืน

กู้ข้อมูล Sandisk SSD มองไม่เห็น

กู้ข้อมูล Sandisk SSD มองไม่เห็น

การ กู้ ข้อมูล จาก ฮาร์ดดิสก์ ที่ เสีย ของ SSD

กู้ข้อมูล SSD | Data recovery for SSD