surface เปิดไม่ติด

HDD จมน้ำ Notebook จมน้ำ โดนน้ำหกใส่ ต้องทำยังไง ?

HDD จมน้ำ Notebook จมน้ำ โดนน้ำหกใส่ ต้องทำยังไง ?

น้ำท่วม ไม่ใช่น้ำดื่ม มันจึงมีฝุ่นและความสกปรกมาด้วยมากมาย เมื่อ HDD จมน้ำและเรานำขึ้นมาเป่าจนแห้ง จะทำให้ฝุ่นที่มากับน้ำเกาะบนหน้าจานแม่เหล็ก ทำให้ข้อมูลเสียหายทันที ไม่สามารถกู้ได้อีก ตามภาพ เคสนี้ลูกค้ารอจนแห้ง และลองเปิดใช้งาน จะเห็นว่าคราบฝุ่นจะโดนตีเป็นวงจากแรงหมุนของหน้าจาน ทำให้หมดโอกาสกู้ได้ 100%

วิธีที่ถูกต้อง คือการคงสภาพเดิมให้ดีที่สุด เปียกแบบไหน เอาแบบนั้นใส่ถุงปิดให้มิด แล้วรีบนำส่งแล็บกู้ข้อมูล เพราะถึงแม้จะชีลจนมิด แต่หากทิ้งไว้นาน ก็จะมีราขึ้นตามมาเช่นกัน

HDD จมน้ำ ทำอย่างถูกวิธีสามารถกู้ข้อมูลกลับคืนได้ 100% ปรึกษาโทร 0813184466 https://www.atlrecovery.net/

8

 

ปรึกษาโทร 0813184466 https://www.atlrecovery.net/