hdd and magnetic heads

10 วิธีการดูแลรักษา Harddisk ให้ทำงานได้รวดเร็วขึ้น และไม่เสียง่าย

10 วิธีการดูแลรักษา Harddisk ให้ทำงานได้รวดเร็วขึ้น และไม่เสียง่าย การเป็นเจ้าของและใช้งานฮาร์ดดิสก์โดยไม่เคยสแกนตรวจสอบก็เหมือนกับการมีรถยนต์คันหรูที่เอาแต่ขับอย่างเดียวไม่เคยเข้าศูนย์บริการ ซึ่งทิปต่อไปนี้สามารถกระทำได้โดยไม่ต้องลงแรงมากนัก เพียงแค่เจียดเวลาสักนิดในการปฏิบัติตาม ทั้งนี้ก็เพื่อให้ฮาร์ดดิสก์ของคุณกลับมามีชีวิตชีวาเหมือนใหม่และทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 1. หยุดยัด Harddisk ใส่กระเป๋าทันทีที่ถอดจากคอมพิวเตอร์ Harddisk ปัจจุบันมีความจุสูงมาก เนื่องจากภายในมีการซ้อนแผ่นจากบันทึกข้อมูลไว้หลายชั้น และมอเตอร์ก็มีพลังการหมุนรอบที่เร็วขึ้น เพื่อให้สามารถโอนถ่ายข้อมูลได้รวดเร็ว หากเราถอดสาย usb หรือ Adapter ออกจาก Harddisk ใหม่ๆ จานจะยังหมุนอยู่ ลองหยิบขึ้นมาถือ จะรู้สึกถึงแรงเหวี่ยงของ Harddisk เพราะฉะนั้นการยัดใส่กระเป๋าหรือเคลื่อนย้ายทันที มีโอกาสทำให้หน้าจานกระทบกันได้สูง ควรรอให้มันหยุดสนิทก่อนจึงเก็บใส่กระเป๋า 2. สแกนหาไวรัส  จัดเป็นข้อควรปฏิบัติที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆ ที่คุณควรให้ความสำคัญและหมั่นทำเป็นประจำ เราคงไม่ต้องบอกคุณแล้วว่าไวรัสในปัจจุบันนั้นมีฤทธิ์เดชร้ายแรงแค่ไหน เอา เป็นว่าให้คุณลองนึกถึงตอนที่ไฟล์ข้อมูลสำคัญในฮาร์ดดิสก์ถูกทำลายหรือเสีย หายเพียงแค่เพราะว่าคุณไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสเอาไว้ในเครื่อง หรือใครที่ติดตั้งเอาไว้แล้วก็ไม่ควรชะล่าใจ ลองตรวจสอบวันที่ของฐานข้อมูลไวรัส (Virus Definition) ถ้าเก่าเกินกว่า 30 วันก็ควรรีบทำการอัพเดตให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันเพื่อการป้องกันที่เต็มประสิทธิภาพ จากนั้นทำการสแกนฮาร์ดดิสก์ทั้งหมดที่ติดตั้งอยู่ในระบบ ถ้าเป็นไปได้แนะนำให้กำหนดตารางเวลาในการสแกนเป็นประจำทุกสัปดาห์ 3. กำจัดขยะในซอกหลืบ แม้ว่าคุณจะทำการลบไฟล์ขยะด้วยตัวเองไปแล้ว แต่ก็ยังอาจมีเศษขยะที่มองไม่เห็นตกค้างอยู่ในฮาร์ดดิสก์ของคุณอีกมากมาย โดยเศษขยะในที่นี้หมายรวมถึงบรรดาสปายแวร์หรือแอดแวร์ต่างๆ ด้วย…

Details