broken-iphone-editorial-only-510px

วิธีลบข้อมูล ถ้าไม่อยากให้ “กู้ข้อมูล” ได้

วิธีลบข้อมูล ถ้าไม่อยากให้ “กู้ข้อมูล” ได้ ปัจจุบันการ กู้ข้อมูล จากอุปกรณ์ต่างๆ แยกเป็นตามนี้ครับ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็น HDD Notebook, HDD PC, External Hdd เมื่อเราทำการ Delete ลบ หรือ Format ฟอร์แมต ข้อมูลไป สามารถกู้ข้อมูลได้ทั้งหมด หรืออาจได้บางส่วน แม้ว่าจะมีการเขียนทับ หรือ ลงวินโดวส์ทับไปก็ตาม ก็ยังมีโอกาสกู้ข้อมูลกลับมาได้อยู่ดี ส่วนการใช้โปรแกรมลบไฟล์ เช่น Recuva หรือ การ Format แบบ Low Level Format ก็ยังอาจกู้ได้ หากนำส่ง กู้ข้อมูล กับแล็บกู้ข้อมูล หรือ ศูนย์กู้ข้อมูล โดยตรง เพราะศูนย์กู้ข้อมูลต่างๆ มักจะมีเครื่องมือและโปรแกรมที่สามารถกู้ได้ในระดับที่ลึกกว่า แม้กระทั่งหน้าจานเป็นรอย ไฟไหม้ หรือ จานแม่เหล็กเสีย กรณีอย่างนี้ศูนย์กู้ข้อมูล ATL ของเราก็ยังสามารถกู้ได้ครับ…

Details