DSC_2637

MTBF : อายุการใช้งาน Harddisk

MTBF : อายุการใช้งาน harddisk ?   ที่ ATL Recovery เราตระหนักดีว่าปัญหาข้อมูลสูญหาย สามารถส่งผลทั้งทางด้านมูลค่า ด้านธุรกิจ และทางด้านจิตใจ แม้ว่าจะมีหลายสาเหตุนอกเหนือที่ทำให้ฮาร์ดดิสก์เสีย เช่น ทำตก หรือ ปัญหาไฟกระชาก แต่ อาการ มองไม่เห็น ฮาร์ดดิสก์, Hardisk Not Detect, หรือ ฮาร์ดดิสก์ มีเสียงดัง หลายๆเคสมีสาเหตุมาจาก การเสียด้วยปัจจัยทางด้าน ฮาร์ดแวร์ ซึ่งเราไม่สามารถแก้ไขด้วยตัวเองในสภาพห้องปกติ หรือ โปรแกรมซ่อม Harddisk ใดๆได้ เว้นแต่แก้ไขในแล็บกู้ข้อมูล ส่วนใหญ่เรามักจะมีข้อสังเกตที่ฮาร์ดดิสก์กำลังจะบอก แต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความสนใจ เช่น HDD มีเสียงดัง หรือ อาการทำงานที่ผิดปกติ, ฮาร์ดดิสก์ ช้า, เข้าถึงข้อมูลช้า หรือ เข้าถึงข้อมูลบางส่วนไม่ได้, ไฟล์ corrupt, ไฟล์ หาย, โดยไม่ทราบสาเหตุ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสัญญาณอันตรายของอาการเสียที่ใหญ่หลวงตามมาทั้งสิ้น ดังนั้นวิธีที่ผู้บริโภคและฝ่ายไอทีภายในองค์กร จะสามารถคาดการณ์จากข้อมูลอายุการใช้งาน…

Details