1

10 อันดับ งานกู้ข้อมูลที่หินที่สุด ปี 2018

10 อันดับ งานกู้ข้อมูลที่หินที่สุด ปี 2018 อันดับ 10 กู้ข้อมูล HDD Seagate 1 TB บอร์ดไหม้ ส่งกู้จากแล็บอื่นมาแล้ว กู้ไม่ได้ อาการเสีย มีควันขึ้นจากเคสคอม ลูกค้ารีบถอดปลั๊กออก พบว่า Harddisk บอร์ดไหม้ ข้อมูล เป็นไฟล์ของฝ่ายบัญชี และ Database โปรแกรม Express ซึ่งสำคัญมาก ระยะเวลา ATL ใช้เวลาดำเนินการ 4 วัน สามารถกู้ข้อมูลได้ครบ 100% อันดับ 9 กู้ข้อมูล HDD WD 2 TB ทำตกจากบันได มีเสียงดัง อาการเสีย ฮาร์ดดิสก์มีเสียงหัวอ่านดัง Not Detect ข้อมูล เป็นไฟล์วิดีโอ ที่ต้องใช้ในงานเปิดนิทรรศการของจังหวัดสุพรรณบุรี เคสนี้ทางลูกค้าต้องด่วนมากเพราะเป็นงานใหญ่ระดับจังหวัด ระยะเวลา ATL ใช้เวลาดำเนินการ…

Details