เห็นเป็น raw

กู้ข้อมูล HDD เป็น RAW Patition

กู้ข้อมูล HDD แสดงพาร์ติชั่น RAW สาเหตุ – Hardware โดยเฉพาะหัวอ่านมีปัญหา อาจจะเพราะไฟตก ไฟกระชาก หรือเสียบฮาร์ดดิสก์ไว้ตลอด แม้ไม่ได้ใช้งาน – Hardware มี Bad Sector เยอะมากจนคอมพิวเตอร์ไม่สามารถอ่านค่าได้ จึงมองเห็นพาร์ติชั่นผิดไปจาก NTFS / FAT เป็น RAW เนื่องจากการใช้งานยาวนาน – ทำตก หรือกระแทก พอมาเสียบก็แสดงเป็น RAW วิธีการกู้ข้อมูล – ห้าม Check Disk, Scan Disk ให้ลองหาโปรแกรมมาลองกู้เลย ถ้าได้ถือว่าโชคดี ถ้ามันสแกนแล้วช้า ค้าง ผิดปกติ รีบถอดทันที ป้องกันหัวอ่านขูดหน้าจานจนเสียข้อมูลถาวร – หาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ใช้บริการแล็บกู้ข้อมูล โทร 0813184466 การป้องกัน  – ใช้อุปกรณ์สำรองไฟ UPS –…

Details