HDD Repair Tools

กู้ข้อมูล ทำอย่างไร ทำไมไฟล์ที่ถูกลบ ยังสามารถกู้คืนกลับมาได้

กู้ข้อมูล ทำอย่างไร ทำไมไฟล์ที่ถูกลบ ยังสามารถกู้คืนกลับมาได้ การกู้ข้อมูล เป็นวิธีการที่ทำให้ข้อมูลที่สูญหาย, ข้อมูลที่เสียหาย, และข้อมูลที่ไม่สามารถใช้งานได้จากสื่อบันทึกข้อมูล เช่น ฮาร์ดดิสก์, SSD, Memory card ไม่ว่าจะโดนตั้งใจลบ หรือการฟอร์แมตผิดพลาด กู้ข้อมูลให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งผลสำเร็จในการกู้ข้อมูลจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับสาเหตุที่ทำให้ ข้อมูลนั้นใช้การไม่ได้ และการกระทำกับข้อมูลหลังจากที่เกิดความเสียหาย ข้อมูลหาย!!  เมื่อข้อมูลสำคัญสูญหาย หลายท่านที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน ต้องประสบปัญหา หลายรายแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเอง จากโปรแกรมกู้ข้อมูลฟรีที่มีให้ดาวน์โหลดในเว็บไซต์ แต่หลายท่านก็โชคร้าย เพราะเจอของแถมเช่น ไวรัสเรียนค่าไถ่ หรือ มัลแวร์ที่ฝังมากับโปรแกรมกู้ข้อมูลที่แจกฟรีเหล่านั้น เพื่อขโมยรหัสธนาคาร รหัสแอพทางการเงิน รหัสคริปโตที่เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายหนักกว่าการจ่ายค่าบริการ หรือ เงินเพียงเล็กน้อยเพื่อสนับสนุนผู้ผลิตโปรแกรม สาเหตุหลักที่ต้องกู้ข้อมูล  เกิดจากความเสียหายของโครงสร้างข้อมูล ที่ทำให้ไม่สามารถอ่านหรือใช้งานข้อมูลนั้นได้ตามปกติ ที่พบบ่อย เช่น การลบไฟล์ผิด, ฟอร์แมตผิด, บันทึกซ้ำของเมมโมรี่ หรือ กล้องวงจรปิด นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นๆ อีก คือ ข้อมูลถูกทำลายโดยไวรัสบางชนิด, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำงานผิดพลาด, พาร์ติชั่น (Partition) ล่ม หรือ…

Details