ลูกค้า WD จะได้รับส่วนลดพิเศษสำหรับการกู้ข้อมูลโปรดแจ้งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการของเรา

  • Ontrack จะเสนอค่าบริการกู้ข้อมูลในอัตราเท่ากับบริษัทกู้ข้อมูลในไทยเจ้าอื่น คุณจะได้รับการกู้ข้อมูลด้วยมาตรฐานที่ดีกว่าในค่าบริการเท่าเดิม ตรวจสอบค่าบริการ โดยมีเงื่อนไขว่า อุปกรณ์จะต้องไม่ถูกเปิดฝาครอบมาจากที่อื่นก่อน”
  • ไม่ต้องผ่านพิธีกรมศุลการกร เนื่องจากจะต้องประเมินภาษีค่า HDD และ ค่าบริการกู้ข้อมูลเพิ่มเติมตอนเข้าประเทศ

ลูกค้า SEAGATE จะได้รับส่วนลดพิเศษสำหรับการกู้ข้อมูล โปรดแจ้งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการของเรา

  • SEAGATE จะเสนอค่าบริการกู้ข้อมูลในอัตราเท่ากับบริษัทกู้ข้อมูลในไทยเจ้าอื่น คุณจะได้รับการกู้ข้อมูลด้วยมาตรฐานที่ดีกว่าในค่าบริการเท่าเดิม ตรวจสอบค่าบริการ โดยมีเงื่อนไขว่า อุปกรณ์จะต้องไม่ถูกเปิดฝาครอบมาจากที่อื่นก่อน”
  • ไม่ต้องผ่านพิธีกรมศุลการกร เนื่องจากจะต้องประเมินภาษีค่า HDD และ ค่าบริการกู้ข้อมูลเพิ่มเติมตอนเข้าประเทศ ไม่ต้องรอเป็นเดือน จากการรอรอบส่งของศูนย์บริการ 

ขอใบเสนอราคาออนไลน์ https://www.atlrecovery.net/support/